Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

5636 a1a6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclerii clerii

July 20 2017

Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
1618 f518
Yummy
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaclerii clerii
1898 4382 500
Reposted fromrof rof viapozakontrola pozakontrola
Reposted frombluuu bluuu viapozakontrola pozakontrola
Reposted frombeinthe beinthe viapozakontrola pozakontrola

July 19 2017

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viapozakontrola pozakontrola

July 18 2017

Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 17 2017

9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaclerii clerii
1934 8a84
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viaodyssey odyssey
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaclerii clerii
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
8224 8b40 500
Reposted fromverronique verronique viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl