Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

2118 9a06
Ważne, by nie czekać z czułością.
— Agnieszka Chylińska ,Mona Liza'
Reposted fromnonecares nonecares viamrdonadonii mrdonadonii
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viaselsey selsey
Reposted fromnokturnal nokturnal viaodyssey odyssey
Mam nadzieję, że ktoś o Tobie pamiętał w dzień kobiet. I w każdy inny dzień.
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaodyssey odyssey
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydarcey curlydarcey

March 07 2017

W życiu najważniejsze jest, aby od czasu do czasu umieć się nagrodzić.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaStayifyoulove Stayifyoulove
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeniwieec leniwieec
5583 8129
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
6588 bd97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
3222 3a96
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialaluna laluna
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viacammycat cammycat
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viaaniuszka aniuszka

March 06 2017

8466 b9cf 500

frenchvintagegallery:

Baiser ( The kiss )  Passage Versailles, Paris,1950

by  Robert Doisneau

Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viazenibyja zenibyja
7335 0705
Reposted fromnotnow notnow viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl