Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viaodyssey odyssey
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viaodyssey odyssey
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viagabunia gabunia

February 17 2018

1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viagabunia gabunia
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

February 03 2018

0263 3db3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaodyssey odyssey
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaschulz23 schulz23
Tylko ci którym ufasz, mogą cię zdradzić.
— Terry Goodkind
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaschulz23 schulz23
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viaodyssey odyssey
1900 8d7c 500
4060 2a19 500
8697 9f3a 500

aspoonfuloflissi:

It’s Waffle Wednesday :) Oat flour waffles topped with fresh fruit, raw chocolate and walnut butter👌🏼 (IG: aspoonfulofhealth_)

Reposted fromSkydelan Skydelan viapandorcia pandorcia
8690 9b74

petalier:

@weheartit /entry/203080132/via/ballet09

Reposted fromSkydelan Skydelan viapandorcia pandorcia
Wie pan, mój ojciec mawiał, że są ludzie którzy pojawiają się w naszym życiu niczym promienie światła, inni zaś są jak chmury.
— Gilles Legardinier
8643 ea60
cuddling
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl