Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viaoddity oddity

July 25 2017

5048 953e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapozakontrola pozakontrola
8408 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaclerii clerii
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaclerii clerii
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaclerii clerii
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaclerii clerii
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
3874 1736
4562 b8c0
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaoddity oddity
4369 b476
Reposted fromrisky risky viaoddity oddity
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viaoddity oddity

July 22 2017

Już zawsze chcę Cię mieć przy sobie.
— D.
Reposted frompozakontrola pozakontrola
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl